Προτεινόμενες εργασίες στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» για το χειμ. εξάμηνο 2017-2018 από την καθ. Αιμ. Κονδύλη

 1. Ανάπτυξη μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ελαιουργείων
 2. Ανάπτυξη μονάδας ανακύκλωσης ρούχων και υφασμάτων
 3. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων έργων ΕΣΠΑ 2016-2020 στον τομέα του περιβάλλοντος στις περιφέρειες βορείου και νοτίου Αιγαίου.
 4. Ανάπτυξη βάσης δεδομένων έργων ΕΣΠΑ 2016-2020 στον τομέα της ενέργειας στις περιφέρειες βορείου και νοτίου Αιγαίου.
 5. Οργάνωση διαφήμισης προώθησης και προβολής εξειδικευμένων προγραμμάτων δια βίου μάθησης σε ενεργειακά θέματα (για φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Marketing”)
 6. Οργάνωση δικτύου διανομής προϊόντων συνδεδεμένων με τον τουρισμό (για φοιτητές που οφείλουν το μάθημα “Marketing”)
Advertisements
Posted in gr | Tagged | Leave a comment

Προτεινόμενες εργασίες στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» για το χειμ. εξάμηνο 2017-2018 από τον καθ. Ι. Καλδέλλη

 1. Σχεδιασμός αυτόνομης ενεργειακά κατοικίας
 2. Σχεδιασμός ενεργειακά ουδέτερης κατοικίας με Net Metering
 3. Σχεδιασμός-κατασκευή συστήματος ανύψωσης βάρους (βαρούλκο) για μικρή κατοικία
 4. Σχεδιασμός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για αστικό δήμο
 5. Σχεδιασμός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για μικρό νησιωτικό δήμο
Posted in gr | Tagged | Leave a comment

Προτεινόμενες εργασίες στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» για το χειμ. εξάμηνο 2017-2018 από την καθ. K. Μέντρεα

 1. Προετοιμασία δοκιμίων από χάλυβα για εργαστηριακές ασκήσεις θερμικών κατεργασιών. (3 άτομα)
 2. Μελέτη αντίστασης στην επαναφορά χάλυβα επιβελτιώσης (2 άτομα)
 3. Προκαταρκτική εξέταση σε αστοχία εξαρτήματος συστήματος ψύξης εμβολοφόρου μηχανής. (3 άτομα)
 4. Προκαταρκτική εξέταση σε αστοχία ημιαξονίου αυτοκινήτου. (2 άτομα)
Posted in gr | Tagged | Leave a comment

Προτεινόμενες εργασίες στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» για το χειμ. εξάμηνο 2017-2018 από την καθ. Π. Ψυλλάκη

 1. Σχεδιασμός διαδικασίας παραγωγής χυτών κραμάτων χαλκού
 2. Χρήση κεραμικών υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία
 3. Χρήση σύνθετων υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία
 4. Επιλογή υλικών και δομές για αποθήκευση ηλιακης ενέργειας σε υψηλές θερμοκρασίες με τη μορφή αισθητής θερμότητας
 5. Διαδικασία επιλογής διαπιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών και θέσπιση κριτηρίων ανάθεσης εργασιών
 6. Διορθωτικές ενέργειες στη γραμμή παραγωγής σοκολατοβιομηχανίας
Posted in gr | Tagged | Leave a comment

Προτεινόμενες εργασίες στο μάθημα «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» για το χειμ. εξάμηνο 2017-2018 από τον καθ. Ι. Λεκάκη

Για να δείτε τα προτεινόμενα θέματα με συνοπτική περιγραφή, τις απαιτήσεις και την υλικοτεχνική υποδομή πατήστε ΕΔΩ.

Posted in gr | Tagged | Leave a comment