Προτάσεις θεμάτων για το εργ. μέρος του μαθήματος «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» ακαδ. έτους 2014-2015

 1. Διερεύνηση της εγχώριας αγοράς των ηλιακών θερμοσιφώνων. Τρόποι διεύρυνσης των πωλήσεων στη χώρα μας. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 2. Καταγραφή της αγοράς των οικιακών κλιματιστικών. Κριτήρια αγοράς τους εκ μέρους των καταναλωτών. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 3. Καταγραφή της αγοράς των οικιακών κλιματιστικών. Πολιτικές των καταστημάτων για διεύρυνση των πωλήσεων. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 4. Στρατηγικές εξασφάλισης ανταλλακτικών για συντήρηση αιολικών μηχανών. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 5. Μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων Φ/Β πλαισίων. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 6. Πολιτικές αντικατάστασης προβληματικών Φ/Β πλαισίων από κατασκευαστές κατά την περίοδο εγγύησης. (Καθ. Ι. Καλδέλλης)
 7. Κατασκευή εγκατάστασης τριτοβάθμιας επεξεργασίας και ανακύκλωσης νερού από μονάδες βιολογικού καθαρισμού. (Καθ. Α. Κονδύλη)
 8. Ανάπτυξη δικτύου συλλογής πρώτων υλών για παραγωγή ΗΕ ή βιοκαυσίμων από βιομάζα. (Καθ. Α. Κονδύλη)
 9. Ανάπτυξη και σχεδιασμός μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης για μικρό νησί του Αιγαίου. (Καθ. Α. Κονδύλη)
 10. Σχεδιασμός και ανάπτυξη βιομηχανικής μονάδας παραγωγής προϊόντων από αρωματικά φυτά. (Καθ. Α. Κονδύλη)
 11. Κατασκευή και πειραματισμός με διάταξη κελιού καυσίμου. (Καθ. Α. Φιλιός)
 12. Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανής Stirling. (Καθ. Α. Φιλιός)
 13. Κατασκευή μικροστροβίλου Tesla. (Καθ. Α. Φιλιός)
 14. Κατασκευή υδραυλικού κριού. (Καθ. Α. Φιλιός)
 15. Σχεδιασμός και κατασκευή Wiki με πληροφορίες και video σχετικά με αντλίες καθαρού νερού. (Καθ. Α. Φιλιός)
 16. Σχεδιασμός και κατασκευή Wiki με πληροφορίες και video σχετικά με υδροστροβίλους. (Καθ. Α. Φιλιός)
 17. Η αγορά των υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων στην Ελλάδα. (Καθ. Α. Φιλιός)
 18. Η αγορά των αντλιών λυμάτων στην Ελλάδα. (Καθ. Α. Φιλιός)
 19. Ευρωπαϊκές βιομηχανικές μονάδες παραγωγής αντλιών. (Καθ. Α. Φιλιός)
 20. Βιομηχανικό μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (Καθ. Α. Φιλιός)
 21. Επιστρώσεις Διάχυσης (Καθ. Π. Ψυλλάκη)
 22. Επικαλύψεις Θερμικού Ψεκασμού (Καθ. Π. Ψυλλάκη)
 23. Επικαλύψεις Μικρού Πάχους (Καθ. Π. Ψυλλάκη)
 24. Μηχανική Απόκριση Στρωματικών Υλικών (Καθ. Π. Ψυλλάκη)

Σημείωση: Οι ανωτέρω εργασίες είναι ομαδικές (3 άτομα). Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, καλούνται να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος σε τρία (3) θέματα υποδηλώνοντας τη σειρά προτεραιότητας στα θέματα, την Πέμπτη 16/10/2014 και ώρα 17:00-19:00, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους του μαθήματος.

Advertisements

About aef

Professor in Department of Mechanical Engineering, Piraeus University of Applied Sciences
This entry was posted in gr and tagged , , . Bookmark the permalink.