Χρήσιμα εργαλεία για την εκπόνηση εργασιών

Χρονικός προγραμματισμός έργου με διάγραμμα Guntt

  1. Σημειώσεις “Προγραμματισμός ροής εργασιών”
  2. Gantt.com
  3. Ελεύθερο λογισμικό GanttProject (για Windows, Linux και OSX)
  4. How to Create a Gantt Chart in Excel

Διαχείριση βιβλιογραφίας

  1. Βιβλιογραφικές αναφορές, Συνοπτικός οδηγός στους τρόπους ορθής αξιοποίησης και χρήσης των βιβλιογραφικών αναφορών, Παν. Πατρών.
  2. Λογισμικό Zotero (Αναλυτικός οδηγός στα ελληνικά)
  3. Λογισμικό Mendeley (Παρουσίαση στα ελληνικά)
  4. Λογισμικό RefWorks (Εγχειρίδιο χρήσης στα ελληνικά)
Advertisements

About aef

Professor in Department of Mechanical Engineering, Piraeus University of Applied Sciences
This entry was posted in gr and tagged . Bookmark the permalink.