Προτάσεις θεμάτων για το εργ. μέρος του μαθήματος «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Μηχανολογικών Εφαρμογών» ακαδ. έτους 2016-2017

Προτεινόμενα θέματα για εκπόνηση εργασιών στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος “Ολοκληρωμένη ανάπτυξη μηχανολογικών εφαρμογών”, ακαδ. έτους 2016-2017 (Επιβλέπων Δρ. Α.Ε. Φιλιός).


AF01: Αεροσήραγγες για δοκιμές αυτοκινήτων

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:

  • Schuetz, Th. (2015), Aerodynamics of road vehicles, SAE International, link.
  • Wolf-Heinrich Hucho (Editor) (1987), Aerodynamics of Road Vehicles. From Fluid Mechanics to Vehicle Engineering, Chapters 11 & 12, Butterworth-Heinemann Ltd.

AF02: Σχεδιασμός αεροσήραγγας ανοικτού κύκλου

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:

  • Edited by N. A. Ahmed (2013), Wind Tunnel Designs and Their Diverse Engineering Applications, InTech, link.
  • Mehta, R.D. and Bradshaw, P. (1979), Design rules for small low speed wind tunnels. The Aeronautical Journal of Royal Aeron. Soc., 83, 443–449, link.
  • Louis Cattafesta, Chris Bahr, and Jose Mathew (2010), Fundamentals of Wind‐Tunnel Design, In book: Encyclopedia of Aerospace Engineering, link.
  • P.J. Arslanian and P Matin (2012), Undergraduate research on Conceptual design of a wind tunnel for Instructional purposes, AC 2012-3461, American Society for Engineering Education, link.

AF03: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού συγκροτήματος δοκιμών αντλιών

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:

  • Naveen Sharma and Lajpat Rai (2013), Design, fabrication and performance evaluation of a test rig of centrifugal pumps in series and parallel combination, Asian Journal of Science and Appelied Technology (AJSAT), Vol 1.No.1 2, pp 12-17, link.

AF04: Σχεδιασμός εκπαιδευτικού συγκροτήματος δοκιμών ανεμιστήρων

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:

  • Air Movement and Control Association International, Inc. and American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc., Laboratory method of testing fans for aerodynamic performance rating, ANSI/AMCA Standard 210 & ANSIIASHRAE Standard 51, link

AF05: Συντελεστές αντίστασης εξαρτημάτων σωληνώσεων και αγωγών

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:

  • Miller D. (1990), Internal flow systems, BHRA.
  • Crane Valve Group (1999), Flow of fluids through valves, fittings & pipe TP-410 Metric.

Χρήσιμα εργαλεία:AF06: Ψηφιοποίηση και αποτίμηση μετρήσεων σε πειραματικό ανεμοκινητήρα Savonius

Αριθμός φοιτητών: 1-3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:


AF07: Βάση πειραματικών δεδομένων αεροτομών

Αριθμός φοιτητών: 3

Αρχικές βιβλιογραφικές πηγές:


AF08: Βάση δεδομένων υποηχητικών αεροσηράγγων

AF09: Βάση επιδόσεων αντλιών ακτινικής ροής

AF10: Βάση επιδόσεων αντλιών αξονικής ροής

AF11:Βάση επιδόσεων ανεμιστήρων ακτινικής ροής

AF12: Βάση επιδόσεων ανεμιστήρων αξονικής ροής

AF13: Βάση επιδόσεων υδροστροβίλων

AF14: Βάση πειραματικών μετρήσεων οριακών στρωμάτων σε επίπεδη πλάκα.


 

Advertisements

About aef

Professor in Department of Mechanical Engineering, Piraeus University of Applied Sciences
This entry was posted in gr and tagged . Bookmark the permalink.